Training2000 (IT)

A TRAINING2000 egy, a Marche régióban regionális képzésre minősített felnőttképzési központ, amely különböző ágazatokban szerzett oktatási és képzési tapasztalatokkal rendelkezik. Uniós szinten a Training2000 az LLP és az ERASMUS+ programon belül alkalmazott új képzési módszertanok (blended learning) kutatásában és fejlesztésében vesz részt. 1992 óta a Training2000 számos nemzetközi projektben vett részt partnerekkel, főleg európai országokból, amelyekben az oktatók képzésével, vállalatok dolgozóinak átképzésével, tanulószerződéses gyakorlati képzéssel, informatikai eszközökkel az oktatásban, üzleti modellekkel, öko-fenntarthatósággal, kompetenciák érvényesítésével, kulturális tudatossággal és a körkörös gazdálkodással foglalkoztak. A Training 2000 különböző európai projektekben vesz részt, amelyek célja a kompetenciák meghatározása, valamint a munkavállalók, vállalkozók, hátrányos helyzetű csoportok képzése az IKT és a közösségi média munkaerő-piaci és személyes felhasználásáról.

HÉTFA Research Institute (HU)

A HETFA Kutatóintézet egy független budapesti elemzőközpont, amely hasznos és tényeken alapuló elemzéseket ad országos és helyi politikai kérdésekről a döntéshozók és a szakpolitikai szakértői közösség számára a nyilvános viták és döntések minőségének javítása érdekében. A HETFA multidiszciplináris megközelítést alkalmaz kutatási projektjei során. A HETFA közpolitikai elemzésekkel, gazdaság- és társadalomkutatással, valamint regionális és városfejlesztéssel foglalkozik. A közgazdaságtan, a politika és a szociológia eredményeit alkalmazza a jobb megértéshez. A magyar és közép-európai körülmények alapos ismeretére építve igyekszik nemzetközi szinten is szakpolitikai szempontból releváns kutatásokat végezni, hogy hozzájáruljon Európa jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetének jobb megértéséhez és új, innovatív szakpolitikai megoldások azonosításához.

Gebze Technical University (TR)

A Gebze Műszaki Egyetem egy állami egyetem Törökország Márvány-tengeri régiójában, amelynek elsődleges célja, hogy kielégítse a térségben található 3 ipari park, 18 szervezett ipari övezet (OIZ) és 35 kutatás-fejlesztés létesítmény igényeit, hogy hozzájáruljon a legkorszerűbb kutatáshoz és a társadalom igényeihez. A negyedik helyen szerepel az URAP által készített „Törökországi legjobb egyetemek” rangsorában, olyan kritériumok alapján, mint az egy oktatóra jutó publikációk száma, az egy oktatóra jutó hivatkozások száma és az egy oktatóra jutó hallgatók száma. A Tudományos, Ipari és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „vállalkozói indexben” a GTU az első helyen áll az „ipari nélküli egyetemek” között. A GTU mindig is törekedett arra, hogy az oktatást és tanítást, valamint kutatást egyre magasabb minőségben nyújtsa, és új státuszt szerzett, Törökország 10 kutatóegyeteme közé sorolták a 2017-2018-as tanévtől.

European Entrepreneurs CEA-PME (BE)

European Entrepreneurs A CEA-PME (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises) az európai társult kkv-k legnagyobb szövetsége. Ez egy brüsszeli székhelyű üzleti szövetség, amelynek 27 európai szervezet a tagja, több mint 2,4 millió vállalkozással, amelyek több, mint 20 millió embert foglalkoztatnak. A szervezet 15 partneri szervezettel tart fenn kapcsolatot Európában, Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Európai vállalkozók CEA-PME (BE) megnyitja az egységes piacot a kkv-k számára, és a kkv-k kollektív érdekeinek képviselőjeként jár el, azzal a céllal, hogy az európai gazdaságban betöltött szerepüknek megfelelő hangot adjon. Számos projektet is aktívan irányít a szakképzés, a digitalizáció és a digitális készségek terjesztése, valamint a zöld átállás/politika területén. Továbbá, az Európai Vállalkozók CEA-PME támogatást nyújt tájékoztatás és tanácsadás formájában minden tagjának és társult vállalataiknak az európai jogalkotással, az EU-politikákkal, a belső piaccal, az európai programokkal és a strukturális alapokkal kapcsolatos kérdésekben.

Innogestiona Ambiental (ES)

Az Innogestiona egy spanyol kkv (környezetmérnöki vállalat), amelyet egy 18 fős multidiszciplináris csapat alkot, amely környezetvédelmi és mérnöki szolgáltatások nyújtásában szerzett tapasztalattal rendelkezik, továbbá hosszútávú múlttal rendelkezik többek között a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energia, az IKT (Információ és Kommunikáció Technológia), a mezőgazdaság, a vízügy, a mobilitás, az élelmiszerláncok és a kultúra területén megvalósuló innovációs projektek kidolgozásában. A csapat ipari és vegyészmérnökökből, környezetvédőkből, biológusokból, közgazdászokból, szociológusokból és jogászokból áll, akik több mint 20 éves tapasztalattal rendelkeznek európai innovációs projektek megvalósításában olyan programokban, mint az FP7, H2020, Horizon Europe, LIFE+, ERASMUS+, Interreg stb. Az Innogestiona környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt Extremadura Régió különböző iparágai számára, a környezeti monitoring tervektől a környezeti hatásvizsgálatokig vagy a biodiverzitással foglalkozó tanulmányokig. Az Innogestiona számos biodiverzitás-védelmi programot is irányít a veszélyeztetett fajok védelmére, és különböző területeken megállapodásokat köt a gazdákkal és a kulcsfontosságú szereplőkkel a biológiai sokféleség megőrzése érdekében a megfelelő agrár-környezetvédelmi intézkedések végrehajtásáról.

Sunrise Tech Park (LT)

A Sunrise Tech Park (STP) egy non-profit szervezet, amelyet 2003-ban hoztak létre, célja a tudásalapú gazdaság felllendítése a Sunrise Valley campuson. STP célja a vállalkozások támogatására irányuló kezdeményezések ösztönzése, az üzleti és tudományos együttműködés elősegítése azáltal, hogy infrastruktúrát, technológiatranszfert és innovációt támogató szolgáltatásokat nyújt induló vállalkozásoknak, fiatal innovatív cégeknek és tudásfókuszú vállalkozásoknak Az STP szorosan együttműködik alapítóival, Vilnius város önkormányzatával, 2 nagy egyetemmel, lézer- és IT-cégekkel, valamint a Sunrise Valley Campus 5 nyílt hozzáférésű központjával. Vállalkozásokat támogató szervezetként az SVSTP co-working munkateret, vállalkozás fejlesztési- és inkubációs programot kínál a tudásfókuszú cégek számára. A Vilniusi Műszaki Egyetemmel, a Vilniusi Egyetemmel, a Fizikai és Technológiai Tudományos Központtal és az Élettudományi Központtal való szoros együttműködés az képezi a gerincét a kkv-knak során a kutatás-fejlesztésben és a technológiatranszferben nyújtott támogatás során.

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (CH)

A SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) egyike Svájc kilenc szakmai egyetemének. Elismert egyetemi szintű tudományos intézet, amelynek fókuszában az élvonalbeli szakmai oktatás és az alkalmazott kutatás áll. A SUPSI-n belül az Innovatív Technológiák Tanszéke (DTI, www.supsi.ch/dti) alap- és mesterképzéseket, valamint folyamatos képzési programokat kínál. A tanszéken belül az Oktatási és nyílt tudományos technológiák csoport jelentős tapasztalattal rendelkezik az IKT-technológiák alkalmazása terén mind az egyetemi kurzusok, mind a kutatási projektek területén. Ami a kutatást illeti, nagy tapasztalattal rendelkezik az EU LLP és ERASMUS+ projektekben, ahol alapvető támogatást nyújt a megfelelő és innovatív IKT-technológiák oktatásban történő alkalmazásában.
A fő kutatási területek közé tartoznak az e-learning technológiák, a nyílt oktatási források (OER), a mikro-tanusítványok, Open Data és Mixed Reality.