Net0Manager projesinin temel amacı, AB yöneticilerinin karbon yönetimi konusundaki beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, “AB 2050 uzun vadeli stratejisi” önceliklerinden birine ulaşmak için KOBİ’lerce benimsenecek net 0 yaklaşımları ve stratejileri ile ilgili zihniyetlerini yenilemektir

Bu hedefe ulaşmak için proje aşağıdakilerin geliştirilmesini içermektedir:

  1. Net Sıfır kavramının anlaşılması ve Net 0’ın gerçekten benimsenmesi için gerekli tüm becerilerin edinilmesi konusunda modüler bir eğitim yolu sunan yenilikçi bir 6 seviyeli Net 0 eğitim araç seti;
  2. Yetişkin öğreniciler arasında açık erişimli ve esnek bir eğitim sağlamak için bir Karbon Yönetimi Çevrimiçi Eğitim Platformu;
  3. İlgili bilgileri yaymak ve karbon yöneticisi profesyonel profili ve niteliklerine ilişkin düzenlemeleri iyileştirmek için bir Net0Manager Politika belgesi

Net0Manager projesi, aşağıdaki öncelikleri göz önünde bulundurarak bunu
sağlayacaktır:

a) Her bir katılımcının somut ihtiyaçlarına uyarlanabilir ve katılımcı merkezli yaklaşımlar yoluyla Mesleki Eğitim ve Öğretimde fırsat esnekliğinin sağlanması

b) Mesleki Eğitim ve Öğretim katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi yenilikçi öğrenme yaklaşımı tasarlayarak Mesleki Eğitim ve Öğretimde yenilik Konsorsiyum