Anglies dioksido valdymo mokymo kursas verslininkams siekiantiems nulinių emisijų

Kas yra Net0Manager?

„Net0Manager“ yra Erasmus+ programos projektas, kurio pagrindinis tikslas yra stiprinti ES įmonių vadovų įgūdžius ir kompetencijas CO2 valdymo srityje, teikiant inovatyvius mokymo metodus, skirtus šiltnamio efektą sukeliančių emisijų valdymui ir padedančius įgyvendinti neutralias klimatui verslo strategijas.

Siekiame tobulinti profesinio mokymo mokytojų ir vadovų įgūdžius, susijusius su anglies dioksido raštingumo mokymu, taikydami naujus metodus ir priemones.

Siekiame stiprinti vadovų įsipareigojimą siekti nulinių emisijų verslo ir prisidėti prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, kuriant bendrą vertę.

Want to know more?

Contact us at: