Net sıfır yarın girişimcileri için Karbon Yönetimi Eğitimi.

Net0Manager nedir?

Net0Manager, işletme çapında yeni stratejilerin hayata geçirilebilmesi için Net-0 yönetimiyle yüzleşmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar sunarak AB yöneticilerinin karbon yönetimi konusundaki beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye odaklanan bir Erasmus+ projesidir.

Hedefimiz, yeni yaklaşımlar ve araçlarla mesleki eğitim ve öğretim (VET) eğitmenlerini ve yöneticilerini karbon okuryazarlığı eğitimi konusunda daha yetkin hale getirmektir.

Yöneticilerin Net 0 işletme koşullarına ulaşma kararlılığını güçlendirmeyi ve ortak değer yaratarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Want to know more?

Contact us at: