Training2000 (IT)

TRAINING2000 yra suaugusiųjų švietimo centras, sertifikuotas regioniniam mokymui Markės regione, turintis švietimo ir mokymo patirties įvairiuose sektoriuose. „Training2000“ dalyvauja naujų mokymo (mišraus mokymosi) metodikų, taikomų Mokymosi visą gyvenimą programoje ir ERASMUS+ programose kūrime ir įgyvendinime ES. Nuo 1992 m. „Training2000“ dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose su partneriais iš daugelio Europos šalių, kuriuose buvo nagrinėjamos temos, susijusios su profesinio mokymo mokytojų rengimu, darbuotojų perkvalifikavimu įmonėse, pameistrystės mokymais, IT įrankiais švietime, verslo modeliais, ekologiniu tvarumu, kompetencijų patvirtinimu, kultūriniu sąmoningumu ir žiedinė ekonomika.

HÉTFA Research Institute (HU)

HETFA mokslinių tyrimų institutas yra nepriklausoma Budapešto ekspertų grupė, teikianti naudingas ir įrodymais pagrįstas analizes nacionalinės ir vietos politikos klausimais sprendimų priėmėjams ir politikos ekspertų bendruomenei, siekiant pagerinti viešųjų diskusijų ir viešųjų sprendimų kokybę. HETFA savo mokslinių tyrimų projektuose taiko daugiadisciplininį metodą. HETFA užsiima viešosios politikos analize, ekonominiais ir socialiniais tyrimais, taip pat regionų ir miestų plėtra. Remdamasi savo išsamiomis žiniomis apie Vengrijos ir Vidurio Europos aplinkybes, institutas siekia vykdyti mokslinius tyrimus politikos srityje tarptautiniu lygiu, kad padėtų geriau įvertinti dabartinę Europos socialinę ir ekonominę padėtį ir pasiūlyti naujus, novatoriškus politikos sprendimus.

Gebze Technical University (TR)

Gebze technikos universitetas (GTU) yra valstybinis universitetas, esantis Marmario regione Turkijoje, kurio pagrindinis tikslas yra atliepti 3 technologijų parkų, 18 pramonės zonų ir 35 mokslinių tyrimų ir plėtros centrų poreikius regione, kad būtų galima prisidėti prie naujausių mokslinių tyrimų ir visuomenės poreikių. Pagal publikacijų ir citavimų skaičių vienam akademikui URAP sudarytame reitinge GTU buvo ketvirtas. Mokslo, pramonės ir technologijų ministerijos paskelbtame „Verslumo indekse“ GTU užima pirmąją vietą tarp universitetų be technoparkų. GTU visada siekė siūlyti vis aukštesnės kokybės švietimo ir mokymo paslaugas bei mokslinius tyrimus ir 2017–2018 mokslo metais buvo įtrauktas į 10 Turkijos mokslinių tyrimų universitetų sąrašą.

European Entrepreneurs CEA-PME (BE)

Europos Verslininkai CEA-PME (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises) yra didžiausia savanoriškai asocijuotų MVĮ konfederacija. Tai Briuselyje įsikūrusi verslo federacija, kurios nariais yra 27 Europos asociacijos, kuriose veikia daugiau nei 2,4 mln. įmonių ir dirba daugiau nei 20 mln. žmonių. Ji palaiko ryšius su 15 partnerinėmis asociacijomis Europoje, Amerikoje, Afrikoje, Azijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Europos Verslininkai CEA-PME padeda MVĮ pasinauditi bendrąją rinka ir atstovauja MVĮ kolektyviniams interesams, siekdama suteikti joms balsą, atitinkantį jų svarbą Europos ekonomikai. Konfederacija taip pat aktyviai vadovauja keliems projektams profesinio mokymo, skaitmenizavimo ir skaitmeninių įgūdžių sklaidos bei žaliosios pertvarkos srityse.

Innogestiona Ambiental (ES)

„Innogestiona“ yra Ispanijos aplinkos inžinerijos įmonė, kurioje dirba 18 profesionalų, turinčių aplinkosaugos ir inžinerinių paslaugų teikimo patirties, ilgametę patirtį kuriant inovacijų projektus aplinkosaugos, klimato kaitos, energetikos, IRT, žemės ūkio, vandens, mobilumas, maisto grandinės, kultūros ir kt. Srityse. Jos komandą sudaro pramonės ir chemijos inžinieriai, aplinkosaugininkai, biologai, ekonomistai, sociologai ir teisės absolventai, turintys daugiau nei 20 metų patirtį įgyvendinant Europos inovacijų projektus tokiose programose kaip FP7, H2020, Europos horizontas, LIFE+, ERASMUS+, Interreg ir kt. „Innogestiona“ teikia aplinkosaugos paslaugas įvairioms Ekstremaduros regiono pramonės šakoms – nuo aplinkos stebėjimo planų iki aplinkos poveikio vertinimo ar biologinės įvairovės studijų. „Innogestiona“ taip pat valdo keletą nykstančių rūšių biologinės įvairovės apsaugos programų, siekdama susitarimų su ūkininkais ir pagrindiniais veikėjais įvairiose teritorijose.

Sunrise Tech Park (LT)

Saulėtekio Tech Parkas (STP) yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2003 m. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir žinioms imliam verslui. STP glaudžiai bendradarbiauja su savo steigėjais Vilniaus miesto savivaldybe, 2 pagrindiniais universitetais, lazerių ir IT įmonėmis bei 5 atviros prieigos centrais veikiančiais Saulėtekio slėnio miestelyje. Saulėtekio Tech Parkas yra Lietuvos švariųjų technologijų klasterio koordinatorius. Klasteris jungia 50 mažų ir vidutinių įmonių, startuolių, NVO, mokslo ir tyrimų institucijų bei kitų subjektų, dirbančių žiedinės ekonomikos srityje ir kuriančių klimatui draugiškus sprendimus. STP taip pat yra Europos skaitmeninių inovacijų centro Vilniaus regionui koordinatorius, puoselėjantis naujausius skaitmeninių technologijų sprendimus. STP yra patyręs tarptautinių projektų partneris, įgyvendino daugiau nei 30 tarptautinių, nacionalinių ir regioninių projektų, daugumoje verslumo, švarių technologijų, žiedinio perėjimo ir skaitmeninimo srityse.

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (CH)

SUPSI yra vienas iš devynių profesinio mokymo Šveicarijos universitetų. Jis pripažįstamas kaip akademinis universiteto lygmens institutas, orientuotas į pažangiausią profesinį išsilavinimą ir taikomuosius tyrimus. SUPSI Inovatyvių technologijų departamentas siūlo bakalauro ir magistro studijų kursus bei tęstinio mokymo programas. Šioje katedroje Švietimo ir atvirųjų mokslo technologijų grupė turi didelę IRT technologijų taikymo patirtį tiek akademiniams kursams, tiek mokslinių tyrimų projektams. Kalbant apie mokslinius tyrimus, SUPSI turi ilgametę patirtį ES Mokymosi visą gyvenimą ir ERASMUS+ programų projektuose kur padeda panaudoti naujas IRT technologijas švietimui. Pagrindinės tyrimų sritys apima e. mokymosi technologijas, atvirus švietimo išteklius (OER), mikrokredencialus, atvirus duomenis ir mišrią realybę.