Pagrindinis „Net0Manager“ projekto tikslas – tobulinti ES vadovų įgūdžius ir kompetencijas anglies dioksido valdymo srityje, suteikiant naujų žinių apie klimatui neutralias priemones ir strategijas, kurios taikomos MVĮ, kad būtų pasiektas vienas iš „ES 2050 ilgalaikės strategijos“ prioritetų.

Norint pasiekti šį tikslą, projektas apima:

  1. Inovatyvų 6 etapų „Net 0“ mokymo priemonių rinkinį, siūlantį modulinį „Net 0“ koncepcijos mokymo kelią ir visus reikalingus įgūdžius, kad iš tikrųjų įsisavintum nulinių emisijų valdymą;
  2. Anglies dioksido valdymo internetinę mokymo platformą, užtikrinančią atviros prieigos ir lankstų mokymą suaugusiems asmenims;
  3. „Net0Manager“ politikos dokumentą, skirtą skleisti svarbią informaciją ir patobulinti emisijų valdymo vadybininkų profesinį profilį bei jo kvalifikacijų reglamentavimą.

„Net0Manager“ projektas įgyvendins tai, atsižvelgiant į šiuos prioritetus:

a) Profesinio mokymo galimybių lankstumo užtikrinimas taikant pritaikomą ir į besimokantįjį orientuotą požiūrį bei į konkrečius kiekvieno besimokančiojo poreikius

b) Profesinio mokymo inovacijos, sukuriant naujų mokymosi metodų rinkinį, skirtą įvairiems profesinio mokymo besimokančiųjų poreikiams tenkinti.