Geleneksel yönetim uygulamalarını dönüştürmeyi amaçlayan Net0Manager projesi, sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolculuğuna resmi olarak başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda İspanya’nın Badajoz kentinde düzenlenen başlangıç toplantısının ardından N0M konsorsiyumu, şu anda anladığımız şekliyle yönetim paradigmalarında devrim yaratmaya özenle hazırlanıyor.

Projenin temel amacı, Avrupa Birliği yöneticilerinin karbon yönetimi konusundaki beceri ve yetkinliklerini geliştirmektir. Net-0 yönetimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla proje, Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) eğitmenlerini ve yöneticilerini hedeflemektedir. Bu stratejik girişim, bireyleri yalnızca Net-0 yönetiminde gerçek bir değişim sağlamak için gerekli bilgi ve araçlarla donatmak için değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG’ler) ulaşılmasına da önemli ölçüde katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Net0Manager projesi, proje koordinatörü olarak görev yapan Training 2000 tarafından yönetilmektedir. Mesleki Eğitim enstitüleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’ler) temsilcileri ve Avrupa çapında çevre ve mühendislik hizmetlerinde uzmanlaşmış uzmanlarla yakın işbirliği içinde olan konsorsiyum, Innogestiona Ambiental (İspanya), Avrupalı Girişimciler CEA – PME (Belçika), Sunrise Tech Park (Litvanya), Gebze Teknik Üniversitesi (Türkiye), Hétfa Kutatóintézet (Macaristan) ve SUPSI Üniversitesi (İsviçre) gibi önemli ortaklardan oluşmaktadır.

İlk ulusötesi proje toplantısı 14-15 Aralık 2023’de İspanya’nın Badajoz kentinde gerçekleşti. Bu toplantı sırasında ortaklar projenin hedefleri, hedef grupları ve beklenen sonuçları üzerinde tartıştı. Ek olarak, projenin ilerleyişinin temelini oluşturan çeşitli organizasyonel hususlar tartışıldı.

Konsorsiyumun öngördüğü temel sonuçlar şunlardır:

  1. Net0Manager Eğitim Araç Seti ve Yetkinlik Haritası: Kapsamlı eğitim araç seti, bir yeterlilik haritası ve modüler bir eğitim yolu içerecek ve KOBİ’lerin ve yöneticilerinin Net0 konseptine ilişkin incelikli bir anlayış kazanmalarını kolaylaştıracak. Net0 uygulamalarının günlük iş operasyonlarına entegre edilmesi konusunda pratik rehberlik sunacaktır.
  2. Net0Manager Çevrimiçi Eğitim Platformu: Katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan, erişilebilir kaynaklar ve etkileşimli öğrenme modülleri sağlamak üzere çevrimiçi bir eğitim platformu kurulacaktır.
  3. Net0Manager Öneri Seti Stratejisi: Konsorsiyum, projenin bulgularından elde edilen önerileri yaymak ve Net0 yönetim uygulamalarının yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etmek için bir strateji geliştirecek.

Ortakların ilk odak noktası, sonraki proje faaliyetleri için temel taşı görevi görecek Net0 Manager kapsamlı eğitim araç setini geliştirmek olacak. Bu araç seti, şirketlerde Net0 geçişini yönlendirmek için gerekli olan belirlenmiş beceri ve yetkinliklerle uyumunu sağlamak amacıyla titizlikle geliştirilecektir.

Net0Manager projesi ilerledikçe paydaşların projedeki gelişmelerden haberdar olmaları teşvik edilir. Proje, işbirlikçi çabalar ve yenilikçi çözümler aracılığıyla, gelecek nesiller için sürdürülebilir yönetim uygulamalarını teşvik ederek Net0 geleceğine giden yolu açmayı amaçlıyor.

sürdürülebilirlik #netsıfır #inovasyon

Kategoriler: Senza categoria

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir